Ceník pro rok 2016

A. Létání

Zůčastnit se leteckého provozu jako velitel letadla AK Raná, nebo letadel oprávněně užívaných AK Raná a využívat vlečných letounů provozovaných AK Raná má právo člen, který:

  • zaplatil členské příspěvky ve stanoveném termínu
  • zaplatil vklad do fondu pojištění ve stanoveném termínu
  • splnil ostatní členské povinnosti (stav konta – kladný)

B. Pravidla pro použití jednotlivých sazeb:

  • sazba 1. je platná pro člena, který má splněny všechny členské povinnosti podle bodu A a splněnou brigádní povinnost
  • sazba 2. je platná pro člena, který má splněny všechny členské povinnosti podle bodu A kromě stanoveného počtu brigádních hodin
  • sazba 3. je platná pro nečlena AK Raná a členy při splnění bodu A mající záporné konto

C. Úhrady za létání

Typ 1. sazba 2. sazba 3. sazba
ASK 13, K-7 210 Kč/h 360 Kč/h 480 Kč/h
VSO-10 180 Kč/h 300 Kč/h 400 Kč/h
VT-116 (členové dle seznamu) 60/120 Kč/h 250 Kč/h 300 Kč/h
M-35 180 Kč/h 300 Kč/h 400 Kč/h
Naviják – start 20 Kč 40 Kč 60 Kč
Vleky UL 2000 Kč/h 3400 Kč/h 3600 Kč/h
ostatní létání UL 1000 Kč/h 1500 Kč/h
převleky (počítá se cesta tam i zpět) 8Kč/Km 8Kč/Km 8Kč/Km

D. Pobyt na letišti

Uzavřený pokoj na dřeváku 500 Kč/rok + spotřebovaná ele. 4.20 Kč/KWh
Vlastní domeček, buňka spotřebovaná ele. 4.20 Kč/KWh
Volné pokoje dřevák, zděnná zdarma
Apartmán malý/velký na zděné pro člena od 1.4.-31.10. 200/400 Kč/den
Vlastní buňka nečlen 150 Kč/měsíc + spotřebovaná ele. 4.20 Kč/KWh + DPH
Dřevák nečlen 60 Kč/den
Zděná nečlen apartmán 250 Kč/ lůžko na den
Zděná společná ubytovna nečlen 150 Kč/ den
Vlastní přívěs, stan 40 Kč/den
Pobyt na letišti nečlen 45 Kč/den

E. Hangárování

Hangár H2,H3,H4 člen 300 Kč/měsíc
Hangár H2,H3,H4 nečlen 40 Kč/den nebo 10800 Kč/rok