Ceník pro rok 2016

A. Létání

Zůčastnit se leteckého provozu jako velitel letadla AK Raná, nebo letadel oprávněně užívaných AK Raná a využívat vlečných letounů provozovaných AK Raná má právo člen, který:

  • zaplatil členské příspěvky ve stanoveném termínu
  • zaplatil vklad do fondu pojištění ve stanoveném termínu
  • splnil ostatní členské povinnosti (stav konta – kladný)

B. Pravidla pro použití jednotlivých sazeb:

  • sazba 1. je platná pro člena, který má splněny všechny členské povinnosti podle bodu A a splněnou brigádní povinnost
  • sazba 2. je platná pro člena, který má splněny všechny členské povinnosti podle bodu A kromě stanoveného počtu brigádních hodin
  • sazba 3. je platná pro nečlena AK Raná a členy při splnění bodu A mající záporné konto

C. Úhrady za létání

[table id=31 /]

D. Pobyt na letišti

[table id=32 /]

E. Hangárování

[table id=33 /]