Základní výcvik pilota kluzáku

Aeroklub Raná u Loun otevírá pro další letovou sezónu 2017„Základní plachtařský kurz pilota kluzáku“

Informační schůzka pro zájemce o létání proběhne dne 1.4.2017  a 27.5.2017 přímo na letišti Raná.

Veškeré dotazy po tomto datu ohledně přihlášek a financování kurzu rád zodpoví Rostislav Frič na emailové adrese fric@aeroklubrana.cz případně na telefonu +420 603192435.

Ale pozor! Dříve než budete číst dále

Předem upozorňujeme případné zájemce o plachtění, že v Aeroklubu Raná není provozována komerční letecká škola. Aeroklub Raná je především „Klub“ a to právě ve smyslu tohoto slova. Naše občanské sdružení uvítá do svých řad jen ty zájemce o tento krásný sport, kteří si v dnešní složité době zodpovědně uvědomují, že péče o areál letiště a jeho vybavení je samozřejmostí pro všechny členy. Plnění řádné brigádnické činnosti je základní členskou povinností a podmínkou, která následně generuje levnější letovou hodinu pro Vás (žáka). V případě, že se Vám slova jako, montérky, šroubovák, lopata, vazelína atd. špatně vyslovují, tak raději na létání v našem aeroklubu zapomeňte a zkuste jednu z komerčních leteckých škol.

Pro ty ostatní jsou připraveny tyto řádky níže…

Teoretická výuka pilota kluzáku

Před zahájením samotného praktického výcviku je nutná teoretická výuka v rozsahu cca 50 vyučovacích hodin. Hlavní náplní je základní seznámení s obsahem jednotlivých předmětů v rozsahu potřebném pro zahájení praktického výcviku.

Přednášenými předměty základního výcviku jsou: Letecké předpisy, Všeobecné znalosti letadel, Letové výkony a plánování, Výkonnost člověka, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Základy letu a Radiotelefonie.

Teoretická výuka probíhá korespondenční formou případně v rámci vícehodinových vyučovacích bloků na učebně letiště Raná. Po ukončení celé teoretické výuky následuje přezkoušení znalostí jednotlivých vyučovaných předmětů, a to jak ústní tak i písemnou formou.

Teoretická výuka je poskytnuta zdarma. Je nutné počítat s výdaji na potřebnou literaturu což je v našem případě „Učebnice pilota“.

Praktický výcvik pilota kluzáků

Praktický výcvik pilota kluzáků se provádí dle schválené osnovy AK-PL, se kterou budete seznámeni po ukončení teoretické části výcviku. V úvodu výcviku je nutné absolvovat pozemní přípravy, které zahrnují praktické informace o kluzáku, na němž výcvik probíhá, padáku, obsluze navijáku, obsluze vlečného zařízení letounu a v neposlední řadě i praktický nácvik důležitých úkonů v kabině kluzáku.

p1010620

Pak už Vás čeká seznamovací let s instruktorem a další plnění jednotlivých cvičení v dané posloupnosti, přičemž přejít k dalšímu cvičení je možno až po úplném zvládnutí náplně předchozího cvičení. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem Úřadu pro civilní letectví ČR. Výcviková osnova umožňuje výběr ze dvou variant výcviku, které jsou popsány níže. V každé z nich je stanovena minimální letová doba a počet startů k jejich splnění. Předem však upozorňuji, že se jedná o letovou dobu a počet startů opravdu minimální.

K úspěšnému zvládnutí úlohy se pravděpodobně Váš výcvik o pár startů a minut strávených ve vzduchu prodlouží. Vše záleží na Vašem umu a dovednosti.

Osnova universálního základního výcviku pilota kluzáků

Výcvik dle této osnovy je prováděn kombinací nácviků vzletů za navijákem a vzletů v aerovleku (za vlečným letounem). Jde o osnovu, která je na našem letišti preferována.

Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů, z toho cca 90 vzletů za navijákem a 20 vzletů v aerovleku. Předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 20 hodin, z toho cca 1/2 s instruktorem.

Ale pozor. Z dlouhodobé praxe vyplynulo, že uvedené počty vzletů a letových hodin nemusí být vždy dostatečnou zárukou pro získání dovednosti a znalostí při přezkoušení před samostatnými lety, nebo při absolvování pilotní zkoušky.

Jsou však i případy, kdy se žáci dostali k samostatným letům a následně i pilotním zkouškám při opravdu minimálním náletu hodin, který daná osnova umožňuje. Samozřejmě toto vše platí pouze při dodržení pravidelnosti a vyšší intenzitě výcviku (např. každá sobota a neděle), kdy není nutné opakovat již splněná cvičení z důvodu dlouhé přestávky v létání.

Cena tohoto typu výcviku je cca 20.000,-Kč.

Osnova aerovlekového základního výcviku pilota kluzáků

Výcvik dle této osnovy je prováděn pouze pomocí vzletů v aerovleku (za vlečným letounem). Tento typ výcviku je výhodný zejména pro zájemce o intenzivní výcvik nejen o sobotách a nedělích, ale i během týdne. Není totiž tak náročný na počet osob na rozdíl od zajištění např. navijákového provozu při univerzálním výcviku (navijákař, startér, řidič, pomocníci u křídel atd.).

Při aerovlekovém výcviku je doporučený počet letů dle osnovy cca 85 vzletů a předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 23 hodin, z toho je opět cca 1/2 s instruktorem. Při absolvování tohoto druhy výcviku dostane pilot po úspěšném složení závěrečných teoretických a praktických pilotních zkoušek pilotní průkaz s omezením pouze pro vzlety za vlečným letounem. Rozšíření kvalifikace i na navijákové vzlety je pak otázkou splnění několika přeškolovacích letů s instruktorem.

Cena tohoto typu výcviku je cca 35.000,-Kč.

Kalkulace letových nákladů

Skutečné náklady výcviku se odvíjejí od spotřebovaných letových hodin kluzáku, navijákových startů a minut strávených v aerovleku. Před zahájením výcviku zaplatí každý pilot-žák zálohu na letové náklady na své osobní konto, ze kterého se následně průběžně odečítají skutečně spotřebované (odlétané) letové náklady. Při snížení množství finančních prostředků pod stanovenou mez je pilot-žák povinen předplatit si další částkou svou následující letovou činnost.

Aktuální ceny letových nákladů v základním výcviku:

  • 1 hodina kluzáku ASK-13….…………………….. 210 Kč
  • 1 minuta aerovleku za vlečným letounem ……… 50 Kč
  • 1 navijákový start ………………………….……….. 20 Kč
výcvik2Ukončením základního výcviku to ale nekončí…

Váš úspěšně zakončený základní výcvik je však jen první a malý krůček k Vašemu snu stát se prvotřídním pilotem výkonného kluzáku. V dalších etapách Vašeho vývoje se posuneme do pokračovacího výcviku, kde se naučíte vnímat a využívat přírodní síly. Váš cit se pak následně zúročí při Vašem prvním opravdovém 50km přeletu, dále prvnímu letu trvajícím přes 5 hodin a prvnímu úspěšnému převýšení 1000m. Po splnění těchto podmínek stříbrného odznaku FAI se posunete do výcviku sportovního… To už je ale opravdu na dlouhé, předlouhé povídání, které již může pokračovat například na letištním baru. 🙂

Jak vidíte, jde o poměrně velké množství informací, a proto bychom Vás rádi pozvali na osobní setkání k nám na letiště Raná u Loun. Není problém si návštěvu domluvit na kontaktu v úvodu tohoto článku. Na letišti můžeme podrobněji probrat Vaše potřeby a požadavky či případné očekávání, popřípadě doplnit již zde podané informace. Zvažte prosím naši nabídku a v případě zájmu neváhejte.

Přeji klidný let životem, ať již Vás naše nabídka oslovila, či nikoliv.

Rostislav Frič
Vedoucí plachtařské školy AK Raná