Přibyla novinka: Na stojanu závory jsem přidělal spínací skříňku na klíč, pomocí které se dá závora zvednout a zůstane zvednutá, dokud klíčkem neotočíte znovu směrem dolu. To je pro případ akcí, kdy budeme nechávat závoru zvednutou a nahrazuje přepínač, který je v garáži viz. níže.

Klíč jsem přidal na klíče od vrátnice. Další bude v kanceláři a náhradní v kanceláři.

Testovací provoz elektronické závory spuštěn !!!

Závoru otevřete zavoláním na číslo +420 739 998 076. Hovor se automaticky ukončí a ve sluchátku se vám oznámí „ volaný účastník není dostupný“ a závora se začne sama zvedat. Hovor teď můžete ukončit a nic za to neplatíte. Je to zdarma. Otevření funguje jen na čísla, která přiřadím, takže pokud budete mít v seznamu členů na těchto stránkách špatné číslo, nebo tam nebudete vůbec, tak se vám závora neotevře. ( ostatní nečleny přidám manuálně já po žádosti emailem )

Seznam členů

Otevření závory trvá cca. 17 s a není po otevření plně svisle, takže velké auto jako Jeřáb, nebo velké nákladní auta s kontejnery apod. bude potřeba pustit tak, že závoru otevřete manuálně vytažením čepu ze serva, ( viz. Obr. ) pomocí kódového zámku ( kód stejný jako byl 2302 ).  Otevírání závory takto mechanicky používejte opravdu jen v případech, kdy chce projet velké auto ( jeřáb, náklaďák s kontejnerem), výpadku elektřiny, nebo  jiném problému se závorou. Pokud si zapomenete telefon, tak na strážnici máme klubový mobil, ve kterém je uložené číslo závory a lze ho také použít k otevření. Stejně jako pevnou linku v kanceláři, nebo na chodbě.

Po otevření zůstává závora zvednutá cca. po dobu 30s. což je čas dostatečný na projetí s tranďákem, nebo třeba dvou aut za sebou. Ale pokud si nebudete jistí, bude dobré znovu na závoru zavolat, přesto, že bude zvednutá. Čas se tímto prodlouží o cca. 50s, takže si pak můžete být jistí, že závorou projedete bez problémů.

Zavírání závory trvá cca 10s a rozhodně nedoporučuji v tomto režimu zkoušet ještě projet, přesto že je na betonových pilířích u závory paprsek, který chrání auto pod závorou. Pokud v tomto prostoru zůstane auto a paprsek tím přeruší, tak se závora nezavře. A pokud se již závora zavírá, tak se zastaví, dokud auto neodjede.

Uvedené časy jsou pouze orientační. Takže buďte ze začátku velmi opatrní, než se vše vyzkouší a zcela doladí !!

Při některých akcích se může hodit funkce, že závora půjde ovládat přepínačem. Přepínač nahoru – závora se otevře a zůstane trvale otevřená, dokud se přepínač nepřepne dolu. Pak bude možné zase ovládat uvedeným způsobem pomocí mobilu. Tento přepínač najdete v garáži na krabičce s ovládací elektronikou ( viz. obr. ).

Majáček jsme zapojili a bliká po celou dobu činnosti závory.  Může ovšem přestat blikat dříve, pokud se na závoru zavolá vícekrát v průběhu její činnosti. ( to ale asi není až tak důležité, tak to řešit nebudeme)

Ještě chci poděkovat hlavně  Alešovi za spolupráci…

Moršák

zavora-servozavora-cep

zavora-krabickazavora-prepinac