Několik slov k užívání názvu „Aeroklub Raná“.

Na Rané se začalo s plachtěním 2. září 1932 prvním letem Erwina Primavesiho. V následujících letech zde pak začalo působit několik leteckých skupin a spolků pod hlavičkou MLL, VDF a dalších. Nejdokonaleji organizovanou strukturu své letecké činnosti na Rané měla Plachtařská škola ústředí MLL. Pod vedením jejích instruktorů zde byl i řízen provoz létání na ranském svahu.

Stejně tak bylo organizováno plachtění na Rané po válce. Kromě školy, zde měly v hangárech uloženy „plachťáky“ místní skupiny ČNA (Českého národního aeroklubu) Lenešice a Louny. Letový provoz zde byl stále pod řízením školy.

Místní skupina (oficiální název) ČNA Louny měla dva odbory. Motorový, provozující letiště v Oboře u Loun a plachtový, který létal na Rané. Lenešická skupina (sdružující osoby i z obcí Raná, Dobroměřic a Postoloprt) plánovala v té době také ustavení motorového odboru a budování letiště v prostoru dnešních zatopených pískoven. Postoloprtští se snažili o obnovu bývalého německého záložního letiště u Lišan. Krátce bylo provozováno a známo pod názvem „Stalingrad“. Čas a události však běžely rychleji, než své plány stačili všichni uskutečnit. Z moci úřední bylo zrušeno letiště v Oboře. Plachtařská škola byla z Rané přestěhována dílem do Hodkovic, dílem do Kralup. Zůstalo zde „jen“ výcvikové středisko Zemské plachtařské školy. Dosavadní letecké skupiny ČNA Louny a Lenešice se 19. 3. 1947 sloučily a vznikl Severozápadočeský aeroklub Louny. Po roce 1948 pak působil jako součást jednotné organizace Svazu lidového letectví, později Doslet a následně Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou). V té době už bylo na Rané započato stěhování stávajících objektů svahového letiště na pozemek SZ kopce u obce Hrádek. Jako základ zde byl už za války postavený, velký prostorný hangár. Teprve zde, na počátku padesátých let se začal používat název „Aeroklub“.

Vlastní název „Aeroklub Raná“ byl však oficiálně přijat až o deset let později, na ustavující schůzi konané v Lounech 10. 2. 1963 na základě rozhodnutí ÚV Svazarmu (6/1962) o novém uspořádání hospodaření jeho jednotlivých organizací.

Tolik tedy k nedávnému 50. výročí současného názvu Aeroklub Raná.

ustavujícíschůze1963_1ustavujícíschůze1963_2

Josef Mezera