Jedete k nám autem, jdete pěšky či jedete na kole?

Naše letiště se nachází na severozápadním úbočí hory Raná. Raná je čedičový trojvrcholový masiv, který se nachází asi 6 km severoseverozápadně od Loun v západní části Českého středohoří nad stejnojmennou obcí. Jedná se o velmi výraznou podlouhlou horu rozloženou v SV-JZ směru v délce asi jednoho kilometru, která je již od 30. let 20. století velmi známá jako jedno z největších celostátních středisek vhodných pro bezmotorové létání.

Nachází se zde také Přírodní rezervace Raná v CHKO České středohoří, která pokrývá prakticky celou vrcholovou partii jihozápadní části hory v rozloze 11 ha. Předmětem ochrany jsou zde teplomilná stepní travinná společenstva s unikátními výskyty vzácných teplomilných a suchomilných živočichů. Jedná se o bezlesnatý horský hřbet porostlý xerotermními travinami s občasným výskytem malých suťových polí. Jedná se také o lokalitu, kde se vyskytuje vzácný savec Sysel obecný.

Tak jako u mnohých jiných vrchů v Českém středohoří se jedná o místo dalekého rozhledu do všech světových stran. Pohodlně se od nás dostanete i na nejbližší vrchy v okolí: Milá, Oblík, Červený vrch (kde je i malá rozhledna).