Aeroklub Raná patří mezi památná místa československého plachtění a letiště samo „hrálo“ v několika českých filmech.

Pro skupiny, firmy, zájmová sdružení, školy, skupiny dětí a mládeže či jiné neletecké zájemce rádi uspořádáme speciální akci, předvedeme naše letouny, naši historii i areál a zajistíme ubytování a stravování. K dispozici je i historický briefing room v dřevěné ubytovně ze 30. let pro prezentace apod.

Rádi spolupracujeme na akcích organizovaných jinými sdruženími, například při cyklistických poznávacích výletech, mládežnických výletech apod.

Předvedeme život aeroklubu, leteckou techniku i historii klubu. Ukážeme, jak se staví historický kluzák a proč i staré kluzáky mají stále co říci a jsou stále mladé.

Pro bližší podrobnosti a možnosti se neváhejte informovat.