Vzpomínky na Ranou – Jana „Cáji“ Zeiberta

Zeibert

Knihu vydal Aeroklub Raná u příležitosti 80. let plachtění na Rané (2012)
Zápisky Jana Zeiberta přepsal a uchoval Ladislav Vejvoda
Fotografiemi z ranského archivu opatřil Josef Mezera
Redakce: Jana Nová
Grafická úprava: Kazi Štelzigová

Cena: 120Kč + poštovné

Raná – historické místo plachtění. Místo které přímo vybízí k uskutečnění snu o létání. Stojíte-li na vrcholu tohoto kopce, vidíte a cítíte, že k letu stačí jediný krok. Jedním rázem lze postrčit lehounké letadélko do vzduchového proudu a spustit se klouzavým letem k úbočí nebo i dál tak prostě a jednoduše, jako chmýří suchomilných travin, které rostou všude kolem. je to místo k němuž se váží nejsilnější vzpomínky těch, kteří tento krok učinili. Lidí, kteří překročili meze dané přírodou a navzdory nebezpečí pádu okusili pocit pohybu vzduchem, který byl dán jen ptákům.
A ještě další pouto váže letecké nadšence k tomuto místu. Vytvořili ho společně strávené chvíle. Jsou to vzpomínky na přátele i soupeře, na to, že létání znamená sdílet i být sám za sebe, učit se od druhých i poznat hodnotu vlastní zkušenosti. Takové vzpomínky na Ranou mají ti, kteří zde létali a létají.
Vzpomínky Jana „Cáji“ Zeiberta, které najdete v této knize, obsahují však také mnoho z dobové atmosféry. Jsou svědectvím o prvních leteckých pokusech na svazích Rané, uskutečněných německými i českými průkopníky plachtění. Dokumentují odhodlání ke službě vlasti, které bylo s létáním spojeno v době první Československé republiky a které sílilo před vypuknutím druhé světové války. dokládají nadšení s nímž se do obnovy plachtění pustili nadšenci pro létání po Osvobození. A ukazují i dobu, kdy se létání stalo stejně podezřelým jako svobodné uvažování.

Objednávku spolu s adresou zasílejte na email tomas.mezera@gmail.com
Kniha Vám bude neprodleně zaslána na dobírku.

Děkujeme a přejeme Vám příjemné zážitky při čtení.

80. výročí létání na Rané

80let_publikace

Publikaci vydal Aeroklub Raná u příležitosti 80. let plachtění na Rané (2012)
Grafická příprava: DIGON s.r.o
Publikace dokumentuje a popisuje slavnou historii klubu

Cena: 100Kč + poštovné

Bezmotorové létání je jeden z nejkrásnějších sportů. Je to náročný život na letišti a mnoho práce na zemi. Za toto úsilí je každému odměnou právě krásný pocit v kabině, kdy se s větroněm sám vznáší prostorem nad malebnou krajinou. Po náběžné hraně štíhlých křídel se občas proběhne slunce a jeho odlesk se zatřpytí v průhledném krytu kabiny. Letíte v úzkých kruzích a nad Vámi se rozpíná mrak. Má šedivou spodní stranu a ostré, jiskřivé bílé okraje. Kroužíte ve stoupavém proudu ohřátého vzduchu. Variometr ukazuje stoupání a ručička výškoměru se zvolna posunuje…

Objednávku spolu s adresou zasílejte na email tomas.mezera@gmail.com
Publikace Vám bude neprodleně zaslána na dobírku.

Děkujeme.